Όροι & Προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία του Θεάτρου ΠΟΡΤΑ (στο εξής αναφερόμενο ως Θέατρο). Το Θέατρο πωλεί τα προϊόντα του ηλεκτρονικά μέσω αυτής της ιστοσελίδας www.porta-theatre.gr (στο εξής αναφερόμενη ως Ιστοσελίδα).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Οι παρόντες γενικοί όροι διέπουν την χρήση της Ιστοσελίδας και των πωλήσεων μέσω αυτής.
Το Θέατρο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τους εμπορικούς νόμους.
Σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους, χρήστης/επισκέπτης/πελάτης  θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται ή και παραγγέλνει προϊόντα από την Ιστοσελίδα. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς παρακαλείται να μην επισκεφθεί την συγκεκριμένη Ιστοσελίδα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του Θεάτρου.
Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων παρεχόμενων υπηρεσιών, προϊόντων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Θεάτρου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταπώληση,  του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Θεάτρου.
Το Θέατρο είναι δικαιούχος των σημάτων που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα και προστατεύεται από τη χρήση τους από τρίτους.
Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη είναι εμπιστευτικές και το Θέατρο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο  στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην Ιστοσελίδα τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές και κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων αυτών έχει παρθεί.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του ή διόρθωσης δεδομένων και πληροφοριών και τροποποίησης των ως άνω στοιχείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το Θέατρο δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται, συναινούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση αυτής. Η αγορά εμπορευμάτων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Θεάτρου επιτρέπεται μόνο από χρήστες που έχουν το νόμιμο δικαίωμα να συνάπτουν συμβάσεις  όπως ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία.  Δεν επιτρέπεται στον χρήστη να επιχειρήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτήν την Ιστοσελίδα και στον διακομιστή της με σκοπό να μεταφέρει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα (π.χ “δούρειους ίππους”, “σκουλήκια υπολογιστών” κλπ) που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ηλεκτρονικού παραβάτη. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμα χρήσης της παρούσης Ιστοσελίδας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Το ελληνικό δίκαιο διέπει τις πωλήσεις που συνάπτονται μέσω του  ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές κατά την διεκπεραίωση μιας παραγγελίας και την πώληση προϊόντων το Θέατρο και ο χρήστης/πελάτης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βρουν μια φιλική, εξωδικαστική λύση. Αν αυτό δεν αποδειχθεί δυνατό τότε αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Σε συνέχεια των γενικών όρων χρήσης οι παρακάτω όροι διέπουν τις πωλήσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Θεάτρου. Προχωρώντας σε παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ο χρήστης αποδέχεται τους  όρους πωλήσεις και δεσμεύεται από αυτούς. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς παρακαλείται να μην προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντος.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ / ΤΙΜΕΣ

Το Θέατρο καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και τα υλικά κατασκευής κάθε προϊόντος του ηλεκτρονικού καταστήματος της. Οι πληροφορίες προέρχονται από τους καλλιτέχνες / κατασκευαστές των προϊόντων. Το Θέατρο δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη λανθασμένη πληροφορία η οποία προέρχεται από τους καλλιτέχνες/κατασκευαστές των προϊόντων. Ομοίως το Θέατρο δεν ευθύνεται για κακή/εσφαλμένη χρήση του προϊόντος από τον πελάτη. Το Θέατρο καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα να ανταποκρίνονται στα φυσικά αντίστοιχα προϊόντα.
Οι τιμές των προϊόντων αναγράφονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνουν το κόστος αποστολής τους το οποίο επιβαρύνει τον πελάτη και τιμολογείται κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας επιπλέον της τιμής των επιλεχθέντων προϊόντων.
Το Θέατρο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος οποιαδήποτε στιγμή.
Όλες οι τιμές αναγράφονται με κάθε επιφύλαξη τυπογραφικού λάθους.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει την παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Θεάτρου. Ο πελάτης οφείλει να παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στην φόρμα παραγγελίας. Η καταχώρηση της παραγγελίας από τον πελάτη συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων γενικών όρων πώλησης στο σύνολο τους. Ο πελάτης λαμβάνει την επιβεβαίωση της παραγγελίας του μέσω e-mail με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθος στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία δήλωσε στο δελτίο παραγγελίας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στην περίπτωση που το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο αλλά μπορεί να ευρεθεί, ο πελάτης θα ειδοποιηθεί σχετικά. Το Θέατρο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σύντομη ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο υπάρξει καθυστέρηση το Θέατρο θα ενημερώσει σχετικά τον πελάτη προσφέροντας του την επιλογή είτε να συνεχίσει την αγορά με νέα ημερομηνία παράδοσης, είτε να ακυρώσει την παραγγελία με πλήρη επιστροφή χρημάτων. Το Θέατρο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια παραγγελία για διάφορους λόγους πχ:  εάν  διαπιστώσει ότι ο πελάτης έχει δώσει λανθασμένα στοιχεία, εάν δεν γίνει η εξόφληση της παραγγελίας, εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, έχει ανακληθεί ή είναι λάθος τιμολογημένο.

Ο χρόνος παράδοσης βασίζεται στην πληροφόρηση που παρέχουν οι  εταιρείες ταχυμεταφορών και το Θέατρο δεν φέρει συνεπώς καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση εκ μέρους των. Το Θέατρο δεν ευθύνεται για καθυστερημένη παράδοση παραγγελίας εάν η διεύθυνση έχει συμπληρωθεί λάθος στην φόρμα παραγγελίας από τον χρήστη/πελάτη. Σε περίπτωση απεργίας και ανωτέρας βίας το Θέατρο δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση της αποστολής και παράδοσης της παραγγελίας. Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν ο πελάτης ή κάποιο τρίτο πρόσωπο που ο πελάτης έχει ορίσει, έχει αποκτήσει την φυσική κατοχή των προϊόντων, η οποία αποδεικνύεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας. Κάθε παραγγελία που δεν έχει ζητηθεί από τον πελάτη και έχει επιστραφεί στο Θέατρο ως αζήτητη, μπορεί να αποσταλεί εκ νέου στον πελάτη που θα επιβαρυνθεί όμως ξανά με τα έξοδα αποστολής. Το Θέατρο  διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελεί παραγγελία πελάτη με ιστορικό επαναλαμβανόμενων αρνήσεων παραλαβής, ακυρώσεων, ή/και επιστροφών προϊόντων.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Το Θέατρο δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεων του σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Θεάτρου θεωρείται ότι αναστέλλεται για την περίοδο που διαρκεί το γεγονός ανωτέρας βίας και ο χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του θα παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Γεγονότα ανωτέρας βίας θεωρούνται οι απεργίες, διαδηλώσεις, ταραχές, εξεγέρσεις, δολιοφθορές, εχθροπραξίες, έκτακτα καιρικά φαινόμενα, θεομηνίες, επιδημίες, πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες ή άλλη φυσική καταστροφή κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το Θέατρο ουδεμία ευθύνη έχει για απώλειες, τεχνικά προβλήματα και φθορές κάθε είδους που θα προκληθούν στον χρήστη κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο του όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), “όπως ακριβώς έχουν”, όπως αυτό παραλαμβάνεται από τους καλλιτέχνες/κατασκευαστές. Εφόσον το Θέατρο έχει θέσει υπόψη των χρηστών/πελατών τα ανωτέρω, που αποτελούν βασικούς όρους για τη συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα, δηλώνει ότι δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί πελάτης ή επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τις πληροφορίες των προϊόντων, με την ένδειξη διαθεσιμότητας, με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες προϊόντων/υπηρεσιών ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Τελευταία ενημέρωση 07/04/2022

©ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΤΑ 2022